On March 19, 2014, at Northwestern Medical Center, a girl, Naiomi Ryan Perez, to Nikki (Piotrowski) Perez and Ryan Jacob Perez, of St. Albans.