On August 26, 2015, at the Northwestern Medical Center, a boy, Jaxon Thomas Lagrow, to Aria Garrow, and Thomas Lagrow, of Swanton.